ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A PALLETWAYS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA


A Palletways Group Limited elkötelezett aziránt, hogy az Ön magánszféráját az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével összhangban megóvja és tiszteletben tartsa. (A többes szám első személy – „mi” – szintén a Palletways Group Limitedre utal.)
A jelen Adatvédelmi szabályzatban bemutatjuk, hogy mi történik azokkal a személyes adatokkal, amelyeket Ön a részünkre átadott, illetve amelyeket mi Öntől gyűjtöttünk, továbbá tájékoztatjuk azokról a lehetőségekről, amelyek az Önre vonatkozó személyes adatok felhasználási módjaira vonatkoznak. Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el annak érdekében, hogy megismerje a személyes adataira és azok kezelésére vonatkozó álláspontunkat és gyakorlatainkat. Azáltal, hogy Ön ellátogat www.palletways.com oldalra (a „weboldalunkra”), illetve a Palletways-vállalatcsoport tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett egyéb oldalra, egyúttal elfogadja a jelen szabályzatban meghatározottakat, és azokhoz hozzájárulását adja. Amennyiben a személyes adataival, illetve az adatkezelési gyakorlatainkkal kapcsolatban bármilyen kérése, kérdése van, szíveskedjen azt a részünkre jelezni.
Az Egyesült Királyság 1998. évi adatvédelmi törvénye („Adatvédelmi Törvény”) és a jelen szabályzat alkalmazásában az adatkezelő a Palletways Group Limited, melynek bejegyzett székhelye a Fradley Distribution Park, Wood End Lane, Fradley, Lichfield WS13 8NE címen található.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?


Az alábbiakban bemutatjuk azokat az adatokat, amelyeket Önről gyűjthetünk, illetve kezelhetünk:

 • Azok az adatok, amelyeket Ön a részünkre megad. Amikor Ön a weboldalunkon űrlapokat tölt ki, illetve velünk telefonon, e-mailen vagy egyéb módon kommunikál, elképzelhető, hogy egyúttal a személyes adatait is megadja. A részünkre megadott lehetséges adatok: az Ön neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, pénzügyi- és hiteladatai, személyleírása, fényképe, a megrendelésére vonatkozó adatok (például a megrendelt termékek adatai és jellege, forrása és rendeltetési helye).
 • Azok az adatok, amelyeket mi gyűjtünk Önről. Minden alkalommal, amikor Ön a weboldalunkra ellátogat, az alábbi információkat gyűjthetjük automatikusan:
 • műszaki természetű információt, beleértve az úgynevezett IP-címet (IP: „Internet Protocoll”), amellyel az Ön számítógépe az internetre kapcsolódik, továbbá a böngészője típusát és verzióját, az időzóna beállítását, a böngésző plugin típusait és verzióit, az operációs rendszert és a platformot; 
 1. weboldalunkon tett látogatására vonatkozó információt, beleértve a barangolás során a weboldalunkról bejövő, azon keresztülhaladó, illetve onnan kimenő egérkattintás-sorozatot, amely a teljes URL-re mutat (Uniform Resource Locator: egységes forrásazonosító), a dátumot és időpontot is beleértve; az oldalak válaszidejét, a letöltési hibákat, bizonyos oldalakon tett látogatások idejét, az oldalinterakcióra vonatkozó (például a görgetési, kattintási és egérráviteli) adatokat, valamint az oldal elhagyásához használt módszereket és azokat a telefonszámokat, amelyekről bennünket Ön felhívott.
 • Azok az adatok, amelyeket egyéb forrásokból kapunk. Akkor is kaphatunk Önről adatokat, ha Ön az általunk üzemeltetett más weboldalakat, illetve az általunk nyújtott egyéb szolgáltatásokat használja. Ilyen esetben az adatok gyűjtésekor Önt arról tájékoztatjuk, hogy azokat belső célokból megoszthatjuk, és a jelen weboldalon gyűjtött adatokkal összekapcsolhatjuk. Emellett harmadik felekkel (például üzletfelekkel, alvállalkozókkal, fizetési és kézbesítő szolgáltatókkal, hirdetési hálózatokkal, elemzőkkel, keresési információ szolgáltatóval, hitelinformációs ügynökséggel) is szoros kapcsolatban állunk, akiktől szintén kaphatunk Önre vonatkozó adatokat.

SÜTIK

 

Az internetes oldalak egy része úgynevezett sütiket is használ. A sütik nem jelentenek veszélyt az Ön számítógépére, és nem tartalmaznak vírusokat. Az általunk kínált szolgáltatások a sütik segítségével felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá válnak. A sütik kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén és annak böngészőjén helyezünk el.
A legtöbb süti úgynevezett „munkamenet süti”, amely az Ön látogatásának végén automatikusan törlődik. Más sütik azonban mindaddig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli. Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy a böngészőjét a következő látogatása alkalmával is felismerjük.
A böngészője megfelelő beállításával tájékozódhat a sütibeállításokról, valamint megteheti, hogy a sütiket csak egyedi esetekben engedélyezi, továbbá lehetőségé van arra is, hogy meghatározott esetekben vagy általánosan kizárja azok használatát, és aktiválja azt a funkciót, amelynek segítségével a sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A sütik letiltása korlátozhatja a jelen weboldal működését. Az általunk alkalmazott sütikkel, valamint a rendeltetésükkel kapcsolatos részletesebb információt sütikre vonatkozó szabályzatunkban olvashat.

AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA

 

Az Önre vonatkozó, birtokunkban lévő adatokat a következő módon használjuk fel:

 • Azokat az adatokat, amelyeket Öntől kapunk, az alábbi módon használjuk fel: 
 1. az Önnel kötött szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítéséhez, továbbá annak érdekében, hogy az Ön által kért tájékoztatást megadjuk, és az igényelt szolgáltatásokat biztosítsuk;
 2. abból a célból, hogy Önt tájékoztassuk az általunk kínált egyéb olyan árukról és szolgáltatásokról, amelyek hasonlítanak az Ön által korábban már megvásárolt vagy tájékoztatáskérésben szereplő árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz;
 3. annak érdekében, hogy Önt értesítsük a szolgáltatásainkat érintő változásokról;
 4. annak érdekében, hogy feldolgozzuk az álláshirdetésünkre benyújtott jelentkezését;
 5. annak biztosítása céljából, hogy a weboldalunkon szereplő tartalmat az Ön és a számítógépe számára egyaránt a legmegfelelőbb módon jelenítsük meg;
 6. annak érdekében, hogy az Ön által elektronikus úton (akár online formában) benyújtott megkereséseket feldolgozzuk.
 • Azokat az adatokat, amelyeket Önről gyűjtünk, az alábbi módon használjuk fel: 
 1. a weboldalunk kezeléséhez, továbbá belső műveletek elvégzése céljából, beleértve a hibaelhárítást, az adatelemzést, a tesztelést, a kutatást, valamint a statisztikai és felmérési célokat egyaránt;
 2. a weboldalunk tökéletesítéséhez annak érdekében, hogy az ott szereplő tartalmat az Ön és a számítógépe számára egyaránt a legmegfelelőbb módon jelenítsük meg;
 3. annak érdekében, hogy Ön a szolgáltatásunk bármely interaktív funkcióját kihasználhassa;
 4. azon tevékenységünk keretében, melynek alapján a weboldalunk biztonságát és védettségét igyekszünk megőrizni;
 5. abból a célból, hogy az Önnek és másoknak szánt hirdetések hatékonyságát mérjük és megismerjük, és hogy Önnek megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg;
 6. annak megállapítása érdekében, hogy az általunk időről időre kínált esetleges szolgáltatások Önt érdekelhetik-e.
 • Azok az adatok, amelyeket egyéb forrásokból kapunk. Lehetséges, hogy az ilyen adatokat összekapcsoljuk azokkal az adatokkal, amelyeket Ön a részünkre megadott, illetve amelyeket Önről mi gyűjtünk. Az ilyen adatokat, valamint az összekapcsolt adatokat (a birtokunkba kerülő adatok típusától függően) a fentebb meghatározott célokra használhatjuk fel. 

A közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú tevékenység során a Palletways kizárólag az Ön nevét és e-mail címét használja fel, azzal, hogy az ilyen adatokat kizárólag a Palletways hálózatán belül osztjuk meg. A közvetlen üzletszerzési célú tevékenység kizárólag jogos érdek alapján és – az üzenetküldés érdemi és érdeklődésre számot tartó mivoltának biztosítása érdekében – csupán ágazatok és ügyfelek szerinti szegmentálás alapján végezhető.
Az általunk gyűjtött személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • a szolgáltatásainkra vonatkozó közvetlen üzletszerzési célú üzenetek küldésére;
 • annak nyomon követésére, hogy az e-maileket mikor nyitották meg, és hogy az azokban szereplő hivatkozásokra milyen gyakran kattint, illetve rákattint-e egyáltalán a címzett (ide tartozik még a leiratkozások nyomon követése is);
 • az ilyen információ nyomon követése alapján történő kapcsolatfelvételre;
 • szükség esetén az ilyen információ belső, illetve a hálózat tagjaival történő megosztására.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • Hozzájárulás (amennyiben megadják)
 • Jogos érdek (amennyiben a hozzájárulást nem adták meg, de meg sem tagadták)

A Palletways, illetve harmadik felek jogos érdeke:

 • A jogos érdek mérlegelését az Ön adataira vonatkozóan elvégeztük, és meggyőződésünk szerint Önt érdekli az általunk kommunikált szolgáltatás.
 • Az általunk alkalmazott szegmentálás során az Ön szakterülete akként jelent meg, mint amely az általunk kommunikált szolgáltatásból profitálhat.
 • Az Önre vonatkozó személyes adatokat csak akkor kezeljük, ha az általunk közölt üzenet meggyőződésünk szerint érdekelheti az Ön szervezetét. 
 • A fenti közvetlen üzletszerzési célú aktivitásokhoz kizárólag az azokhoz szükséges alábbi személyes adatokat gyűjtjük, tároljuk és kezeljük:
 • Név
 • E-mail cím
 • Amennyiben a megkereséseit Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon nyújtja be, az azon szereplő adatait – az ott megadott kapcsolattartási adatokkal együtt – abból a célból tároljuk, hogy a megkeresésben foglaltaknak eleget tegyünk, továbbá, hogy a későbbi – úgynevezett utánkövetési – kérdéseket feltegyük. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül másokkal nem közöljük.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok kezelésére ennek megfelelően kizárólag az Ön hozzájárulásán alapulhat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés), amelyet Ön bármikor szabadon visszavonhat. A visszavonás a részünkre küldött egyszerű e-mailben is megtörténhet. A visszavonás nem érinti az annak időpontjáig végzett adatkezelési műveletek jogszerűséget.
Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat addig az időpontig őrizzük, ameddig Ön nem kéri azok törlését, visszavonja az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy törli az adattárolási célt (például miután a kérésének eleget tettünk). Ez a rendelkezés a kötelező törvényi előírásokat – különösen az őrzési időre vonatkozó rendelkezéseket – nem érinti.

ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐK ADATAI

 

A jelentkezők személyes adatait az elbírálás érdekében gyűjtjük, illetve kezeljük. Az adatkezelés elektronikus úton is megvalósulhat.
Ezek a rendelkezések különösen arra az esetre irányadók, amikor a jelentkező a pályázati dokumentumokat elektronikusan – például e-mailen vagy a weboldalon elhelyezett webes űrlapon – nyújtja be.
Amennyiben a pályázat eredményeképpen munkaszerződés jön létre, a megadott adatokat a továbbiakban a munkaviszony kötelező előírásoknak megfelelő teljesítése érdekében tároljuk.
A pályázat sikertelensége esetén a jelentkezés során benyújtott dokumentumokat hat hónappal a pozíció betöltése után töröljük, feltéve, hogy a törlés az adatkezelő egyéb jogos érdekével nem ellentétes. A jelen rendelkezés alkalmazásában egyéb jogos érdek alatt például a bizonyítási teher értendő, amelyet az egyenlő bánásmódra vonatkozó német törvény (AGG) szerinti eljárás során kell alkalmazni. A jelentkező hozzájárulása esetén az adatok ezt meghaladó ideig is tárolhatók.


Közösségi média
Twitter
A Twitter funkcióit a weboldalainkba beépítettük. A funkciókat a Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) szolgáltatja. A Twitter, valamint a „Re-Tweet” funkció használatával az Ön által látogatott weboldalak összekapcsolódnak az Ön Twitter-fiókjával, és ezeket más felhasználók is láthatják. Ezeket az adatokat a Twitter is megkapja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük a továbbított adatokat, továbbá arról sincs információnk, hogy a Twitter ezeket miként használja fel. Ezzel kapcsolatban további információt a Twitter Adatvédelmi irányelvek („Privacy Policy”) című szabályzatában talál, a https://twitter.com/privacy cím alatt.
LinkedIn
A weboldalunk a LinkedIn-hálózat funkcióit is használja. A szolgáltató a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok). Minden alkalommal, amikor Ön a LinkedIn funkcióit tartalmazó oldalaink valamelyikére látogat, az oldal hozzákapcsolódik a LinkedIn szervereihez. A LinkedIn tehát tudomást szerez arról, hogy Ön az IP-címéről ellátogatott a weboldalunkra. Ha Ön rákattint a LinkedIn megosztásra szolgáló ikonjára, és egyúttal be is van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, úgy a LinkedIn képes lesz arra, hogy a weboldalunkon tett látogatását Önnel és a felhasználói fiókjával összekapcsolja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük a továbbított adatokat, továbbá arról sincs információnk, hogy a LinkedIn ezeket miként használja fel. Ezzel kapcsolatban további információt a LinkedIn adatvédelmi szabályzatában („Privacy Policy”) talál, a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy cím alatt.
Facebook
Oldalainkba beépítve megtalálhatók a Facebook nevű közösségi hálózat pluginjei. A szolgáltató a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Az oldalainkon elhelyezett Facebook pluginek a Facebook emblémájáról vagy a „kedvelés” („Like”) gombról ismerhetők fel. A Facebook pluginekről szóló leírás az alábbi linkre kattintva olvasható: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Az oldalainkon tett látogatása során a plugin az Ön böngészőjét közvetlenül összeköti a Facebook szerverével. A Facebook ezáltal tudomást szerez arról, hogy Ön az IP-címéről ellátogatott a weboldalunkra. Amikor Ön – a Facebook fiókjába bejelentkezve – a „kedvelés” („Like”) gombra kattint, egyúttal összekapcsolja a saját felhasználói fiókját és az oldalainkon tett látogatását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük a továbbított adatokat, továbbá arról sincs információnk, hogy a Facebook ezeket miként használja fel. Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook Adatkezelési szabályzatában talál, a https://de-de.facebook.com/policy.php cím alatt.
Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook az oldalainkon tett látogatását a Facebook felhasználói fiókjával összekapcsolja, szíveskedjen a Facebook fiókjából kijelentkezni.
YouTube
A weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube-oldal pluginjeit is használja. Az oldalt a YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) üzemelteti.
Amikor Ön ellátogat egy olyan oldalra, amelyen a YouTube-plugin engedélyezve van, egyúttal kapcsolatot létesít a YouTube szervereivel. Ezáltal a YouTube-szerverek információt kapnak arról, hogy Ön milyen oldalakra látogatott el.
Ha Ön a YouTube-fiókjába bejelentkezett, a YouTube lehetővé teszi, hogy a böngészési szokásait közvetlenül összekösse a profiljával. Ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik a YouTube-fiókjából.
A YouTube használatával online ajánlatainkat vonzó módon tudjuk bemutatni, ez pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerinti jogos érdeknek minősül.
A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információt a YouTube („Privacy Policy” című) adatvédelmi szabályzatában talál, a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy cím alatt.
Google Analytics
A weboldal a Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA) által kínált „Google Analitycs” szolgáltatást is igénybe veszi annak érdekében, hogy elemezze a felhasználók weboldalhasználatát. Ez a szolgáltatás sütiket (az Ön eszközén elhelyezett szöveges fájlokat) alkalmaz. A sütik által gyűjtött adatok általában a Google valamelyik USA-beli szerverére kerülnek, és azokat ott is tárolják.
A jelen weboldal használja a Google Analitycs IP-anonimizálási szolgáltatását, mellyel a felhasználók IP-címét az EU és az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban lerövidíti, és ezáltal kiiktatja az IP-címéből azt a hivatkozást, amely alapján Ön egyedileg azonosítható. A weboldalak üzemeltetői és a Google Inc. között létrejött megállapodás alapján a begyűjtött információ a weboldalon mutatott aktivitás felmérésére és internettel összefüggő szolgáltatások nyújtására szolgál.
Önnek lehetősége van arra, hogy a böngészője megfelelő beállításával megakadályozza a sütik elhelyezését az eszközén. A sütik böngészőben való letiltása esetén nem garantáljuk, hogy a jelen weboldal minden funkcióját fogja tudni használni.
Bizonyos böngésző-pluginek segítségével Ön azt is megakadályozhatja, hogy a sütik által gyűjtött információt (az Ön IP-címét is beleértve) a Google Inc. megkapja és felhasználja.
Az adatok Google Inc. általi használatáról az alábbi linkre kattintva olvashat további információt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
Google Maps
A weboldal a Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA) által kínált „Google Maps” helymeghatározó szolgáltatást is használja.
Ahhoz, hogy a Google Maps funkciói működjenek, szükség van az Ön IP-címének a mentésére. Ezek az adatok általában a Google valamelyik USA-beli szerverére kerülnek, és azokat ott is tárolják. A jelen weboldal szolgáltatójának nincs ráhatása az ilyen adattovábbításra.
A Google Maps lehetővé teszi, hogy online ajánlatainkat vonzó módon mutassuk be, és hogy a weboldalon általuk feltüntetett helyek könnyen megtalálhatók legyenek, mindez pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerinti jogos érdeknek minősül.
A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információt a Google („Privacy Policy” című) adatvédelmi szabályzatában talál, a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy cím alatt.

MIKOR KÖZÖLJÜK MÁSOKKAL AZ ÖN ADATAIT?

 

Lehetséges, hogy az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásával a vállalatcsoportunk tagjaival megosztjuk. A vállalatcsoportunk tagjai alatt – az Egyesült Királyság 2006. évi társasági törvényének 1159. szakaszában szereplő definíció alapján – a leányvállalataink, anyavállalataink és azok leányvállalatai értendők.

 • Az Ön adatait kiválasztott harmadik felekkel oszthatjuk meg, akik többek között az alábbiak lehetnek:
 • üzletfelek, beszállítók és alvállalkozók – a velük vagy Önnel kötött szerződések teljesítése céljából;
 • azok az elemzők és keresőmotor-szolgáltatók, akik a weboldalunk fejlesztését és optimalizálását támogatják;
 • hitelinformációs ügynökségek, azért, hogy az Ön hitelbírálati minősítését elkészítsék, amennyiben erre az Önnel kötendő szerződés miatt szükség van.

Az Ön személyes adatait harmadik felekkel az alábbi esetekben közöljük:

 • ha a vállalatcsoportunk tulajdonában álló vállalkozást vagy eszközöket értékesítjük, azzal, hogy ilyen esetben az Önre vonatkozó személyes adatokat a vállalkozás vagy eszközök lehetséges vevőjével oszthatjuk meg¬;
 • amennyiben a vállalatcsoportunk bármely tagja, vagy annak lényegében a teljes vagyona harmadik fél tulajdonába kerül, azzal, hogy ilyen esetben az Öntől kapott személyes adatok az átruházott vagyon részét képezhetik;
 • ha az Önre vonatkozó személyes adatok közlésére jogszabályi kötelezettség betartása miatt, vagy abból eredően vagyunk kötelesek, hogy a felhasználási feltételeinknek, általános szolgáltatási feltételeinknek és egyéb szerződéseinknek érvényt szerezzünk vagy ezeket alkalmazzuk, vagy amennyiben mindez a munkavállalóink, ügyfeleink vagy mások jogainak, vagyonának vagy biztonságának megóvása érdekében szükséges, azzal, hogy mindez kiterjedhet más társaságokkal vagy szervezetekkel folytatott információcserére is a csalás feltárása vagy megelőzésé, továbbá a hitelkockázat csökkentése érdekében.

HOL TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

Lehetséges, hogy az Öntől gyűjtött adatokat az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén kívül található rendeltetési helyre továbbítjuk, illetve azokat ott tároljuk. Az adatok kezelését olyan – nekünk vagy valamelyik beszállítónknak dolgozó – munkatársak is végezhetik, akik a tevékenységeiket az EGT területén kívül végzik. Ezeknek a munkatársaknak többek között az lehet a feladata, hogy az Ön velünk fennálló szerződését teljesítsék, az Ön fizetési adatait kezeljék, továbbá, hogy a részünkre támogatási szolgáltatásokat nyújtsanak. A személyes adatai megadásával Ön hozzájárul ehhez az adattovábbításhoz, -tároláshoz, illetve az adatkezelés egyéb formáihoz. Vállaljuk, hogy minden indokolt intézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az adatait biztonságosan, a jelen Adatvédelmi szabályzattal és az Adatvédelmi Törvénnyel összhangban kezeljük.
Minden, Ön által megadott adatot biztonságos szervereken tárolunk. A fizetési tranzakciókat SSL-technológiával titkosítjuk.
Az adatok interneten történő továbbítása azonban sajnos nem teljes egészében biztonságos. Habár minden tőlünk telhető erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait megóvjuk, nem tudjuk garantálni az ön által a weboldalunkra feltöltött adatok biztonságát. Ennek megfelelően minden adatbeküldés az Ön felelőssége. Amikor megkapjuk az Ön adatait, megfelelő eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk annak érdekében, hogy a jogosulatlan hozzáférést megpróbáljuk megakadályozni.

AZ ÖN JOGAI

 

Ön kérheti, hogy a személyes adatait ne kezeljük marketingcélokra. Amennyiben az adatait ilyen célra kívánjuk felhasználni, vagy azokat ilyen célból harmadik fél részére tervezzük átadni, erről (az adatai gyűjtése előtt) Önt általában tájékoztatjuk. Az ilyen adatkezelés megtiltására vonatkozó jogát Ön akként gyakorolhatja, hogy az adatai gyűjtésére használt űrlapunkon bizonyos mezőket megjelöl. Ezt a jogát emellett bármikor gyakorolhatja olyan módon is, hogy a data_protection@palletways.com címre küldött levélben jelzi ezt.
Lehetséges, hogy a weboldalunkon időről időre megjelennek harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások. Amennyiben Ön rákattint az ilyen weboldalak hivatkozásaira, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy ezekért a szabályzatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk, ahogyan azért sem, hogy ezek a harmadik felek az Ön személyes adatait hogyan kezelik. Mielőtt ezeken a weboldalakon bármilyen személyes adatot megad, szíveskedjen ezeket a szabályzatokat megismerni.

HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN ADATAIT?

 

A jelen oldalak üzemeltetői számára kiemelkedően fontos az Ön személyes adatainak a védelme. Az Ön személyes adatait bizalmasan, a törvényi adatvédelmi előírásoknak és a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeljük.
Amikor Ön a jelen weboldalt használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk Önről. Személyes adat alatt az Ön azonosítására alkalmas adatot kell érteni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatok interneten (például e-mail útján) történő továbbítása biztonsági kockázatokkal járhat. Az adatok teljes körű védelme a harmadik felek általi hozzáféréssel szemben nem lehetséges.

AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

 

Számos adatkezelési művelet kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával végezhető. A már megadott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Az erre irányuló kérését e-mailen küldheti el a data_protection@palletways.com címre, azzal, hogy egy egyszerű e-mail is elegendő. A visszavonás nem érinti az annak időpontjáig végzett adatkezelési műveletek jogszerűséget.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

 

Ön jogosult arra, hogy az általunk az Ön hozzájárulása alapján, illetve szerződés teljesítése során automatikusan kezelt adatokat Ön vagy harmadik felek általános, géppel olvasható formátumban megkapják. Amennyiben az Ön kérése alapján az adatokat más illetékes személynek kell közvetlenül megküldenünk, ezt kizárólag a műszakilag lehetséges mértékben tudjuk teljesíteni.

TÁJÉKOZTATÁS, ZÁROLÁS, TÖRLÉS

 

Ön jogosult arra, hogy az Önről tárolt személyes adatokról, azok eredetéről, címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról tájékoztatást kérjen, továbbá szükség esetén megilleti Önt az a jog is, hogy kérje az ilyen adatok helyesbítését, zárolását, illetve törlését. Az ilyen tárgyú kérését a data_protection@palletways.com címre küldheti meg.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK MÓDOSÍTÁSA

 

A jelen szabályzatot érintő minden jövőbeli módosítást a jelen oldalon fogunk közzétenni. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson vissza az oldalra, és ellenőrizze, hogy módosult-e a szabályzat.

KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

 

A jelen Adatvédelmi szabályzatot érintő minden kérdését, észrevételét és kérését szívesen vesszük, és kérjük, hogy ezeket a data_protection@palletways.com címre szíveskedjen elküldeni.

 
Frissítés dátuma: 2018. május 3

 

Süti

Ez az oldal sütiket használ.  A böngészés folytatása a webhely Ön elfogadja, hogy mi a cookie-k használatát.  Még több